Sunday, 25/09/2022 - 14:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS PHỤNG CHÂU

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 : NĂM HỌC 2022-2023

UBND HUYỆN CHƯƠNGMỸ

TRƯỜNG THCS PHỤNG CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH-THCS

     Phụng Châu, ngày        tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

 

 
  
 

Thực hiện Công văn số 942/SGDĐT- QLT ngày 12/4/20202 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1và lớp 6 năm học 2022-2023; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Chương Mỹ về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1và lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Chương Mỹ;

Trường THCS Phụng Châu xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022- 2023 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

              1. Mục đích

Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

               2. Yêu cầu

Điều tra chính xác số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, tránh tình trạng quá tải trong trường học. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

          Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

              II. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 06

- Số học sinh: 261

2. Đối tượng tuyển sinh

          - Học sinh sinh năm 2011 (11 tuổi)

-  Đã hoàn thành Chương trình Tiểu học năm học 2021 – 2022.

3. Phương thức tuyển sinh

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh.

4. Địa bàn tuyển sinh

 Học sinh sinh năm 2011 cư trú trên địa bàn xã Phụng Châu.

5. Phân tuyến tuyển sinh

Số HS trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn

Chỉ tiêu

Phân tuyến TS theo khu vực

Ghi chú

Số lớp

Số HS

Long Châu: 46; Phương Bản: 58; Phượng Đồng: 51; Phượng Nghĩa: 95

06

251

Long Châu: 46; Phương Bản: 58; Phượng Đồng: 51; Phượng Nghĩa: 95 ;

251

6. Hồ sơ xét tuyển

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.

- Bản chính học bạ cấp Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng).

- Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú của Công an huyện hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú của Công an xã (có dấu đỏ).

- Bản sao CMTND hoặc thẻ Căn cước công dân của Cha, Mẹ học sinh (không cần công chứng).

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có).

7. Thời gian tuyển sinh

* Tuyển sinh trực tuyến

+ Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022. CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 6 trên trang web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn (Nhà trường có tổ tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại trường).

* Tuyển sinh trực tiếp

+ Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.

          * Sau thời gian tuyển sinh

+ Sau ngày 18/7/2022 nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT huyện cho phép trường tuyển sinh bổ sung.

+ Từ ngày 21/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022 tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu (nếu có) khi Phòng GD&ĐT huyện cho phép.

+ Ngày 23/7/2022 Hoàn thành cập nhật danh sách học sinh trúng tuyến vào hệ thống sổ điểm điện tử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 trình Phòng GD&ĐT huyện ra quyết định thành lập gồm có 07 người:

1. Bà Đào Thị Thành              Hiệu trưởng                    Chủ tịch HĐTS

2. Bà Vũ Thị Minh Thuận       Phó Hiệu trưởng            Phó CTHĐ

3. Bà Đỗ Thị Thúy                            Giáo viên                       Thư ký HĐ

4. Ông Nguyễn Kim Hoàng     Chủ tịch CĐ                            Uỷ viên

5. Bà Nguyễn Thị Lý               Thanh tra nhân dân       Ủy viên

6. Bà Đinh Thị Mai Ngân                 Giáo viên                       Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương Tổ phó Tổ XH               Ủy viên

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Tổ Tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh; Tổ phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2022 -2023.

2. Phân công nhiệm vụ

* Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

* Cán bộ tuyển sinh:

- Tiếp nhận hồ sơ khi cha mẹ học sinh đến đăng ký.

- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và ghi đằng sau giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu (hoặc Sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú) và hồ sơ tuyển sinh” sau đó cán bộ tuyển sinh ký, ghi đầy đủ họ tên, đại diện BGH ký và đóng dấu xác nhận.

- Bàn giao hồ sơ và danh sách cho Chủ tịch Hội đồng truyển sinh.

* Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Bà Đào Thị Thành - Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có phụ trách chung và điều phối mọi vấn đề phát sinh trong công tác tuyển sinh. Báo cáo công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT theo đúng thời gian quy định

          Bà Vũ Thị Minh Thuận – Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch HĐTS trực tiếp giải quyết mọi thủ tục trong quá trình tuyển sinh, nắm bắt tình hình tuyển sinh và báo cáo Chủ tịch HĐTS. Giao cho đồng chí Phó Chủ tịch HĐTS chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh, đóng dấu xác nhận vào Giấy khai sinh của học sinh nhập học, Quản lý hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

          Các ủy viên: Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo kế hoạch và thông báo tuyển sinh. Lập danh sách học sinh đủ điều kiện đăng ký để nhập học.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Ngày 06/5/2022 nhà trường nộp kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT qua Tổ chuyên môn THCS.

- 17h00 hàng ngày báo cáo tiến độ tuyển sinh về tổ THCS.

- Ngày 18/7/2022: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh và đề nghị tuyển sinh bổ sung (nếu có) về Tổ chuyên môn THCS.

- Ngày 23/7/2022: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh, gửi báo cáo bằng email và văn bản về Tổ chuyên môn THCS.

- Ngày 25/7/2022: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

4. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố, huyện, xã.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 của Trường THCS Phụng Châu, kính trình Phòng GD&ĐT huyện xem xét, phê duyệt./.

   Nơi nhận:

   - Phòng GD&ĐT;

   - Lưu: VT.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Đào Thị Thành

                 

                      PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸ

 

 

 

 

 

 

Tác giả: c2-phungchau@chuongmy.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 345
Năm 2022 : 1.189